۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

che sigheخدا به دادتون برسه، مدل جدید ایمیل در راهه

Grin.gif

نمیدونم چه صیغه ایه؛ بلا که نازل میشه همزمان چندتا با هم از زوایای مختلف جیگرتو حال میارن
نمیدونم چه صیغه ایه این دنیا؛ نه اومدنش دست خودمونه، نه رفتنش
نمیدونم چه صیغه ایه؛ بعد یه سفر طولانی دستشویی خونه خود آدم یه صیغه دیگه ست
نمیدنم چه صیغه ایه؛ یه مشت بادوم میخوریم آخریش تلخ از آب درمیاد، مزه خوب دهنو عوض میکنه
نمیدنم چه صیغه ایه؛ هر موقع میخوای شیک صحبت کنی توپق میزنی
نمیدنم چه صیغه ایه؛ هر چيز خوب تو زندگي يا غير قانونيه و يا غير اخلاقي و يا چاق کننده
نمیدونم چه صیغه ایه؛ فرو کردن نی اونجای ساندیس که نوشته " از اين قسمت باز کنيد" سخت تره و از تهش آسونتر
نمیدونم چه صیغه ایه؛ همیشه کلید آخری توی دسته کلید درو باز میکنه
نمیدونم چه صیغه ایه؛ تو سر برگ امتحان هميشه جلوي نام اسم و فاميلو كامل مينوشتیم بعد تازه ميدیدم پايينش نوشته نام خانوادگي
نمیدونم چه صیغه ایه؛ وقتی مردم بهت میگن احمق! در واقع داری راه درست رو میری
نمیدونم چه صیغه ایه؛ دست تو کیفت میکنی همه چی دستت میاد جز اونی که دنبالشی
نمیدونم چه صیغه ایه؛ از هر طرف تو ترافیک برم اگزوز خاور تو پنجره ست
نمیدونم چه صیغه ایه؛ خلال دندون هم لای دندون آدم گیر میکنه
نمیدونم چه صیغه ایه؛ آدم تا یه تصمیم خوب میگیره همش دوست داره از شنبه شروع کنه
نمیدونم چه صیغه شده ؛ ملت حرفه دروغ رو باور میکنند ولی حرف راست رو نه
نمیدونم چه صیغه ایه ؛ هروقت یادت میره در دستشویی رو قفل کنی یکی درو باز میکنه
نمیدنم چه صیغه ایه...یه چیزیو چند وقت استفاده نمیکنی تا میندازیش دور بهش احتیاج پیدا میکنی
ارسال یک نظر