۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

پسر ها و تقلب در امتحان

پسر ها و تقلب در امتحان


حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند  حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند تک تک لباسهایتان را وارسی کنندو شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند  باز هم میتوانید...!!!
ارسال یک نظر