۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

پَ نَ پَ سکسی

جنده بردم خونه لختش کردم میگه میخوای بکنی میگم پَ نَ پَ دیدم خیلی کارت زیاده گفتم لباساتو ببرم بشورم
دوست دخترمو دارم میکنم زیر کار میگه دوست داری فقط به تو کوس بدم میگم پَ نَ پَ برو سر کوچه آدم گرفتار زیاده از دم به همه بده ثواب داره
کیرمو در آوردم دادم دستش نگاه میکنه میگه ساک بزنم میگم پَ نَ پَ برش برش کن با دوتا تخم مرغ یه سوسیس سیب زمینی درست کن که سیر بشیم
کلی آرایش کردم و به خودم رسیدم و لباس سکسی پوشیدم اومدم جلوی شوهرم میگه هوس سکس کردی میگم پَ نَ پَ اینجا سالن فشنه دارم رد میشم برام دست بزنی
بعد از یک هفته پریودی به دوست پسرم میگم دیگه پاک شدم میگه یعنی میشه امروز بکنیم میگم پَ نَ پَ یک هفته هم باید تو کوسمو گردگیری کنیم
رفتم داروخانه میگم آقا یه بسته کاندوم میخوام میگه برای جلوگیری میگم پَ نَ پَ میخوام باد کنم ببرم سر کوچه جای بادکنک بفروشم
رفتیم دکتر میگم خانم دکتر ما هرکاری میکنیم بچه دار نمیشیم اینم جواب آزمایشها میگه نزدیکی هم دارید میگم پَ نَ پَ من شبها میکنم تو سوراخ پریز اونم از خیار شور استفاده میکنه
رفتیم دکتر میگیم خانم دکتر ما فعلا نمیخواهیم بچه دار شیم بهترین کار چیه میگه جلوگیری هم میکنید میگم پَ نَ پَ آبمو تا قطره آخر میریزم توش بعدش دوتا تلمبه محکم هم میزنم که نریزه بیرون
سایز سینه خانمم 60 بود رفتیم دکتر میگه میخوای بزرگ بشه میگم پَ نَ پَ میخوام این تهش رو هم برداری یه ماله بکشی که دیگه انگار نه انگار از اول چیزی وجود داشته
جندهه شمارشو داد بهم میگم زنگ بزنم میگه پَ نَ پَ شمارش رنده ببر آگهی کن روزنامه خوب فروش میره
ارسال یک نظر