۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

جوک های الکی شماره سی و شیش
آخرین نسخه غلط نامه فارسی به انگلیسی برای یادگیری زبان

Free fall: فال مجانی

Comic: به افغانی ، کمک

Easy Love: لواسان

Longtime: در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند

Long time no see: !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن

Screwdriver: کون لق راننده

San Jose: به ترکی‌ ، شما خوزه هستید

San Antonio: به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید

MacBook: کتابچهٔ راهنمای حجاج

Bertolucci: چپ چشمی که برّ و برِّ نگاهت می‌کند

Comfortable: بفرمایید سر میز

Burkina Faso: برو کنار وایسا

Confuse: آنکه برق از کونش می پرد

Cancun: باسنی که از پس هرکاری بر می‌‌آید

His friends: دوستان هیز

Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند

Velocity: شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز )

Categorize: نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

The man who owns a locker: مرتیکه لاکردا

Acrobat reader: ژیمیناستی که موقع اجرا گه می‌‌زند

Windows detects an error: پنجردن داش گلی

Black light: سیانور

Refer: فرکردن مجدد مو

Good setting: آن سه چیزِ نیک را گویند : گفتار نیک - کردار نیک -پندار نیک

Good one: وانِ بزرگ و جادار

Config: کون انجیری

Configure: ژستِ باسن

Sweetzerland: سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند

Accessible: عکس سیبیل

Very well: رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان

Beta-dine: نسخهٔ آزمایشی‌ یک دین که برای مدتی‌ ترویج می‌‌شود و به مرور زمان تصحیح می‌‌گردد

Life is too short: زندگی‌ در شرت سپری میشود

Tequila shot: پیک شادی

Shutter Island: شعبه‌ کبابی شاطر عباس در کیش

Please confirm: لطفا باسنتان را سفت کنید

Avatar: تلفیقی است از آواز ،ساز ایرانی‌ و تصاویر سه بعدی که در پس زمینه پخش می‌‌شوند

Subsystem: صاحب دستگاه

Jesus: در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند

Moses: در اصفهان به موز گویند

UNESCO: یونس کجاست؟

Porno: مملو از چیزهای جدید

Macromedia: رسانه های عوام فریب

Kanguru: استاد تعالیم عرفانی در قزوین

Guns N' Roses: غنچه گان

Media: میدی، یا ... ؟

Multi Media: چند بار میدی، یا ... ؟

Media Player: آنکه سرِ دادن بازی در می‌آورد

George: در تبریز به گرگ می‌گویند

Good Luck: چه لاکِ قشنگی‌ زدی

Good Luck on your exams: به هنگام امتحانات لاکِ قشنگی زده بودی

Endoscopy: از ماتحت دیگری کپی‌ کردن

Legendary: ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری

New York: نوشهر را گویند

Manager: به ترکی‌ ،منی جِر: جرم بده

Communication Board: کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟

Which came first; the chicken or the egg? : یک سوال تخمی

Godzilla: خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا

Avocado: کادو از طرف خانم آوا

Quintuplet: این تاپاله کجاست؟

Alfred Hitchcock: اخته مردی به نام آلفرد

What the hell: !چه دانهٔ خوشبویی

Cambridge: شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است

Liverpool: استخری که در آن گروهی از دافهای جیگر در حال شنا هستندارسال یک نظر