۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

آنچه جهانیان دیدند


مجموعه تصاویری که مشاهده می کنید، 48 عکس می باشند که چشم های زیادی را در سرتاسر جهان به خود معطوف نموده اند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ارسال یک نظر