۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

تصاویری زیبا از یک ساختمان طراحی شده در زیر خاکهای یک تپه

این خانه در یکی از شهرهای سوئیس واقع شده است
underground home designs swiss mountain house 3 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 1 Incredible Underground Residence in Switzerland
ساختمان ساخته شده در دل تپه در سوییس
 
 
underground home designs swiss mountain house 7 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 6 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 5 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 2 Incredible Underground Residence in Switzerland
 

underground home designs swiss mountain house 17 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 16 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 15 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 14 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 13 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 12 Incredible Underground Residence in Switzerland
underground home designs swiss mountain house 11 Incredible Underground Residence in Switzerland
 
 
underground home designs swiss mountain house 9 Incredible Underground Residence in Switzerland
ساختمان شگفت انگیز در سوییس
underground home designs swiss mountain house 8 Incredible Underground Residence in Switzerland
ارسال یک نظر