۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

Very funny

کدام موفق تراست؟ کشیش، راهب بودایی یا ملای مسلمان؟!!! -

یک روز یک کشیش مسیحی‌، راهب بودایی، و ملای مسلمان تصمیم میگیرند تا ببینند کدوم توی کارش بهتره. . . 
به همین منظور، تصمیم میگیرند که هر کدوم به یک جنگل برند، یک "خرس" پیدا کنند و سعی‌کنند اون "خرس" رو به دین خودشون دعوت کنند.

بعد از مدتی‌، دور هم جمع میشند و از تجربه شون صحبت میکند. . . اول از همه کشیش شروع به صحبت کرد
: "وقتی‌ خرس رو دیدم، براش چند آیه از کتاب مقدس (درباره قدرت صلح، کمک و مهربانی به دیگران) خوندم و بهش آب مقدس پاشیدم. 
خرس اونقدر شیفته و مبهوت شد که قراره هفتهٔ دیگه اولین مراسم تشرّف اش برگزار بشه".

راهب بودایی گفت: "من خرسی رو کنار یک جوی آب توی جنگل دیدم. . براش مقداری از کلمات آسمانی بودای بزرگ موعظه کردم.
براش از قدرت ریاضت، تمرکز و قانون کارما (قانون عمل و عکس‌العمل رفتار آدمی‌) صحبت کردم. 
خرس آنقدر علاقه  مند شده بود که به من اجازه داد غسل تعمید بدهمش و براش یک اسم مذهبی‌- بودایی انتخاب کنم".

پس از آن، هر دو به ملای مسلمان نگاه کردند که روی تخت (و در حالی‌که از سر تا پا بدنش توی گچ بود) دراز کشیده بود.
 ملا گفت: "هههممم. . . الان که به گذشته و اون روز فکر می‌کنم، میبینم که شاید نباید کارم رو با "ختنه کردن" شروع می‌کردم!!!

ارسال یک نظر