۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

زنده باد مردانی که مانند مولایشان علی .....


 
زنده باد مردانی که مانند مولایشان علی وقتی میخواهند به فقرا کمک کنند ، شبها نانی در 
دست می گیرند و چهره پنهان می کنند تا فقرا از فقر خود خجالت نکشند
عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت
زنده باد آقای وزیر که چنین به فکر فقرا هستید
زنده باد خدمتگذاران ملت که دخترکان معصوم و فقیر يك مركز نگهداري ايتام و كودكان بي سرپرست را جلوی دوربین به صف می کشند تا وزیری بسته دوهزارتومانی را به دست بگیرد و وقتی عکاس شروع کرد به عکاسی کردن ، با لبخندی که به زور روی لب هایش ماسیده است ، پول بدهد به بچه ها و مدیر موسسه به بچه ها بگوید : بچه ها لبخند بزنید ، دارند عکس می گیرند. لبخند بزنید تا آقای وزیر نشان بدهد که تا چه حد فرزندان ایران زمین را دوست می دارد

ارسال یک نظر