۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

ترجمه جملات آقایانترجمه جملات آقایان


چه جالب . بعد چی شد؟
ترجمه : هنوز داری حرف می زنی؟ بس کن دیگه !


این بار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه: این بار چطوری مچم رو گرفتی؟


عزیزم خسته ای . بیا یه کم استراحت کن.
ترجمه: صدای جارو برقی نمی ذاره پلی استیشن بازی کنم. خاموش کن.


یااااادم رفت.
ترجمه: کد پستی سی و چهار رقمی خاله اولین دوست دخترم رو هنوز یادمه اما روز تولد تو رو یادم رفته.


عزیزم راهو بلدم.
ترجمه: می تونم راهو پیدا کنم به شرطی که بفهمم تو کدوم کشوریم.


نتونستم پیداش کنم.
ترجمه: چیز مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت. حوصله نداشتم پاشم.


برای تمام کارهام یه دلیل منطقی دارم.
ترجمه: یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم .
ارسال یک نظر