۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

عشق و مهربانی

تصاویری که هر یک به تنهایی داستانی از عشق و مهربانی را بيان میکند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال یک نظر