۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

پـَ نـه!رفتيم بليت کانادا بگيريم زنه ميگه سياحتيه؟
ميگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ زيارتيه ميخوام برم امامزاده سيد ريچارد


رفتيم سر خاک يکي از فاميلامون ساکت نشستيم پسر خاله ام ميگه ساکتي!!! پــــ نه پـــــــ بلند شم برات سيا نرمه نرمه رو بخونم 


يارو عکسمو ديده ميگه:اااا دماغ خودته اين؟ 
پـَـَــــ نــه پـَـَــــ دماغ اجدادمه که بيني به بيني، نسل به نسل منتقل شده الان رسيده به من!!!!


با دوستم رفتيم تو يه مغازه ي شلوغ که عسل طبيعي ميفروشه؛ نوبت ما که ميشه طرف ميگه:شمام عسل ميخواين!؟ ، پـَـَـــ نــه پـَـَـــ دوتا زنبوريم اومديم استخدام شيم 


تو بهشت زهرا دنبال قبر يکي مي گشتيم. يه ادم خوشحال اومده داره با ما رو سنگ قبرا رو مي خونه. بعد ميگه دنبال قبر کسي مي گردين؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ دستيار عزرائيلم اومدم ببينم کسي زود تر از موقع نمرده باشه


زنگِ خونه رو ميزنم مامانم ميپرسه ميخاي‌ بيايي تو ؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ مي‌خوام ببينم اف ف سالمه يا نه


صبح رفتم کنکور بدم .مراقب ميگه تو هم اومدي کنکور بدي؟ پـَـَـ نه پـَـَـ اومدم اينجا برم دسشويي 


ماشينم بنزين تموم کرد وسط جاده, واستادم دم جاده يکي 2 ليتر بنزين از ماشينش بهم بده که فقط خودمو برسونم به يه پمپ بنزيني, يکي زد بقل گفت آقا بنزين براي ماشينت مي خواي؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ مي خوام باهاش خودمو آتيش بزنم 


رفتيم پايگاه انتقال خون ميگه شمام اومدين خون بدين؟پـــ نه پــ ما پشه ايم اومديم مهموني...!!! 


ساعت 5-4 صبح زنگ زده..گوشي رو برداشتم به زور دارم جواب ميدم..ميگه خواب بودي؟؟پـَـَـ نــه پـَـَــــ داشتم سر گلدسته ي مسجد محلمون اذان ميگفتم صدام گرفته 


خونمون رو عوض کرديم به بابام ميگم کي واسه خونه خط ميگيري؟
ميگه خط تلفن؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ خط نستعليق روزي دوبار هم از روش بنويسيم


براي طرح يه شکايت رفتم کلانتري طرف مي گه از کسي شکايت دارين ؟ 
پـَـَـ نــه پـَـَــــ
اومدم فرار مايکل اسکافيلد رو از فاکس ريور گزارش کنم


تو اين گرما که سگ تب ميکنه رفتم سوپر مارکت ميگم يه ايستک بديد يارو ميگه خنک باشه؟ 
پـَـَـ نــه پـَـَــــ گرم بده ميريزم تو نعلبکي خنک بشه!


ميگه امتحانِ چي داري؟؟؟ميگم وصايا,,,ميپرسه وصاياي امام؟؟؟
پـَـَـ نــه پـَـَــ... وصاياي اليزابت تيلور ...


بعد از چهار ساعت از کنکور تو هوا 40 درجه اومدم خونه خواهرم ميگه خسته اي؟اگه نيستي منو ببر يه جايي ميخوام خريد کنم
پـَـَـ نــه پـَـَــ. نه خسته نيستم تو جلسه کنکور لحاف دشک انداخته بودم داشتم قليون ميکشيدم


داريم لوازم ميزاريم توي ماشين که بريم مسافرت
همسايمون ميگه داريد ميريد مسافرت؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ قراره از امشب توي ماشين زندگي کنيم


به مامانم ميگم قوري کجاست ؟ ميگه ميخواي چاي بخوري ؟
پــَ نه پــــــَ ميخوام دست بکشم روش شايد غولي چيزي ازش درومد!!!!!!


رفتم فروشگاه ميگم سيخ داري؟ 
ميگه برا کباب؟
پ ن پ برا خاروندن ديافراگمم از تو دهنم مي خوام


کارت سوخت ماشينو برداشتم دارم ميرم بابام ميگه ميري بنزين بزني؟؟؟ . . .پـَـَـ نــه پـَـَــ ميرم آب هويچ بريزم تو باکش نور چراغاش زياد شه


مرغ عشقم مرده و درحالي كه پاهاش روبه بالاس افتاده كف قفس. دوستم اومده مي گه : اِ مرغ عشقت مرد؟ بهـــش گفتم: پـَـَـ نــه پـَـَــــ كمر درد داشته دكتر گفته بايد طاق باز دراز بكشه كف قفس


ماشين رو بردم سرويس ، ميگم فـــيلترش هم بذار ، ميگه فـــلتر هوا؟
پ نه پ فيلتــر شکن بذار ماشين شبا بتونه بياد فيسبوک


يارو تو مترو داره چراغ قوه ميفروشه، صداش کردم اومده ميگه چراغ قوه ميخواي؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ يه لقمه ميرزاقاسمي آوردم واسه ناهارم تنهايي نمي چسبيد گفتن بياي باهم بخوريم 


داداشم گفت چرا بال بال ميزني؟چيزي پريد تو گلوت؟گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ دارم خودم رو آماده پروار ميکنم 


به دوستم ميگم ببين تن ماهي تاريخ انقضاش کيه؟ ميگه يعني تاريخ خراب شدنش؟ گفتم پـَـَـ نــه پـَـَــــ تاريخ عروسي ننه باباي ماهي اس ميخوام واسشون جشن سالگرد بگيرم 


تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صداي خفن.مامان اومده ميگه چيزي شکوندي؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ شيشه ي نازک تنهايي دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنين


بنده خدا چاقو خورده در حد بنز داره ازش خون ميره برديمش اورژانس پرستار ميگه اوردين بستري کنين؟ 
ميگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ اورديم خون بده بريم


کله صبحي رفيقم ميخواست بياد درس بخونيم بهش زنگ زدم گفتم دوتا نونم بگير بيار 
گفت واسه صبونه؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ واسه ذخيره سازي تو روزاي سخت زمستون


خواهرم از بيرون مياد خونه..ميبينه پشت سيستمم...ميگه کامپيوتر روشن کردي؟؟؟پـَـَـ نــه پـَـَــــ دکتر گفته بشين جلوي مانيتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه...! 


ميري مسجد وضو بگيري تا نماز بخوني ميبيني يه آقايي ميرسه ميگه پسر جان وضو ميگيري ميگي پـَـَـ نــه پـَـَــــ ميخوام قزل الا صيد كنم 


نون بربري خريدم همسايمون منو ديده ميگه نون بربريه؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ ماشين جديدمه طرح بربري توليد شده


تو لباس فرم منو ديده ميگه سربازي؟
پـَـَـ نــه پـَـَــ عضو سياه لشگر سريال مختارم محل فيلم برداري رو گم کردم


ساعت 7 صبح رفتم برا امتحان دانشگاه نگهبانه ميپرسه امتحان داري؟ ميگم پــَ نه پــَ اومدم خمير بگيرم بدم دست نونوا


در پارکينگ و باز کردم برم تو يارو اومده جلوش پارک کرده ميگه مي خواي بري تو؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ درو باز کردم هواي کوچه عوض شه


تو هواپيما نشستم دارم دعا مي خونم بغل دستيم مي گه دعا مي کني سالم برسي؟ 
پـَـَـ نــه پـَـَــــ دوست دارم صحنه سقوط هواپيما رو از نزديک ببينم دعا مي کنم سقوط کنيم


از بالا در دارم ميام تو خونه بابام از راه رسيد ميگه باز تو کليد يادت رفت؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ دارم آمادگي جسمانيمو تست ميکنم امشب ميخوايم بريم سرقت!!!


يکي‌ زنگ زده ميگه شما فرشادين ميگم نه ميگه پس اشتباه گرفتم؟ پـَـَـ نــه پـَـَـــ من فرشادم صداي تورو شنيدم الزايمرگرفتم يادم نيست !!!


زنه شيکمش اومده جلو ، رفيق ما ميپرسه اين حامله س؟؟ پـَـَـ نــه پـَـَـ اين زن آقا گرگه اس، شنگول رو خودش خورده، منگول رو داده شوهرش


تا کمر رفتم تو موتور ماشينم که ببينم چه مرگشه ، رفيقم اومده ميگه 
داري تعميرش ميکني ؟
پــــ نه پـــــ دارم با گِيج روغن درد و دل ميکنم !!


اومده از خواب بيدارم کرده ميگه خوابي ؟ 
پـــــ نه پــــ دوستم چشم گذاشته منم رفتم زير پتو قايم شدم نصف شبي


حسيني باي دست پسره رو گرفته ميگه با ياد چي ميري کنکور بدي؟پسره ميگه با ياد خدا.....پـَـَـ نــه پـَـَــــ بگه به ياد دوست دخترم ميرم سر جلسه 


با دوستم رفتيم دکتر واسه عمل بينيش دکتر ميگه ميخواي بينيتو کوچيک کني؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومديم بکوبيمش 3 طبقه بسازي!!! 


کامپيوترم يه ويروس گرفته بود رفتم کلي پول آنتي ويروس اورجينال دادم بعد سه ساعت اسکن ويروسه رو پيدا کرده پيغام داده:
آيا مطمئن هستيد که مي خواهيد اين ويروس را حذف کنيد؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ مي خوام ازش نگهداري کنم بزرگ بشه، بشه عصاي دستم نور چشام

 
ارسال یک نظر