۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

HAPPY MUSLIMS

تناقض!!!
مسلمانان شاد نیستند!
 
مسلمانان در غزه شاد نیستند. همینطور در مصر شاد نیستند.
در لیبی هم شاد نیستند و همچنین درمراکش شاد نیسند.
در ایران هم شاد نیستند و همینطوردر عراق شاد نیستند.
در یمن شاد نیستند و همینطور در افغانستان.
درپاکستان شاد نیستند و همینطور در سوریه و لبنان.
 
پس در کجا شادند؟؟؟
 
در انگلستان شادند و در فرانسه شادند ودر آلمان وایتالیا شادند.
درسوئد شادند و در آمریکا شادند و همچنین در نروژ شادند و در هلند.
آنان در هر کشور غیر مسلمانی شادند!! و تقصیر را بگردن چه کسی میاندازند؟
نه مسلمانی و نه رهبرانشان ونه حتی خودشان.
آنان تقصیرا بگردن کشورهائی میاندازند که در آن شادند!!!!
ارسال یک نظر