۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

Rainbow Eucalyptus

شايد اين درخت به نظر شما درختی خيلی غير معمول به نظر بياد و فکر کنيد که نقاشی شده، اما در واقع مادر طبيعت آن را بدين گونه نقاشی کرده. اکاليپتوس رنگين‌کمانی تنها نوع اوکاليپتوس است که پوست رنگی دارد و در نيمکره شمالی (اکثرا در فيلیپين و گينه جديد) رشد می‌کند. ارتفاع اين درخت تا ٧٠ متر نيز ميرسد.
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
Join Gevo Group
ارسال یک نظر