۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

انواع عشقها

بعضی عشق ها مثله قصه ی نوحه

( طرف از ترس طوفان مياد سراغت)...بعضی عشق ها مثله قصه ی ابراهيمه

(بايد همه چيزتو براش قربانی کنی)...بعضی عشق ها مثله قصه ی مسيحه

(آخرش به صليب کشیده میشی)...اما بيشتر عشق ها مثله قضيه ی موسي است

(يه کم  که دور ميشی يه گوساله جاتو ميگيره)!!!
ارسال یک نظر