۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

تمرین نماز میت در مانور امداد در قم
عکس: تمرین نماز میت در مانور امداد در قم


 

 عنوان فوق عین متن است و واقعی. در زیر تصویر مانور امداد اخیر زنان در قم را می بینیم. مرحله نهایی کار که مهمترین مرحله است، خواندن نماز میت است. این قسمت باید به شدت تمرین شده باشد. کوچکترین غفلتی در این مرحله ممکن است به مصدوم صدمه روحی بزند!

آخر ما نفهمیدیم، مامور امداد، مسئول نجات مصدوم است یا دفن و کفن آن و خواندن نماز میت؟ شما فهمیدید، به ما هم بگویید.
تصاویر را ببینید.
n00127112-r-b-000.jpg
n00127112-r-b-001.jpg
n00127112-r-b-002.jpg

 
ارسال یک نظر