۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

+16!ترجمه رشتی به فارسی

ترجمه رشتی به فارسی :
 

کیرو خایی : با کی کار دارین
کونو خایی : کدومو میخوای
انه خایی : اینو میخوای
کوسی خانه نیه : کسی خانه نیست
من خایتم : من خیاطم
سوخته خایم : ته دیگ می خوام
ارسال یک نظر