۱۳۹۰ خرداد ۳۱, سه‌شنبه

چرا بعضی از مردهای آمریکایی بجای زن سگ دارند ؟

خانوما لطفا غيرتي نشن
چون داره راجع به مرداي آمريكايي ميگه
 
Why Some American Men Have Dogs And Not Wives
چرا بعضی از مردهای آمریکایی بجای زن سگ دارند ؟ 
  
  The later you are, the more excited your dogs are to see you
  
هرچه دیرتر به خانه برگردید هیجان بیشتری برای دیدن شما نشان می دهد 
  
  
  


  Dogs don't notice if you call them by another dog's name, nor do they mind if you get a second dog 
  
 
اگر سگ خود را با نام دیگری صدا کنید اهمیت نمی دهد و از نظر او اگر سگ دیگری به خانه بیاورید اشکالی ندارد 
  
  
  


Dogs like it if you leave a lot of things on the floor
  
سگ از اینکه چیزهایی را روی زمین بریزید خوشش می آید 
  
  
  


 A dog's parents never visit
  
والدین سگ به دیدار شما نمی آیند   
  
  
  


Dogs agree that you have to raise your voice to get your point across
  
سگ با اینکه برای فهماندن نظر خود صدایتان را بلند کنید موافق است
  
  
  


You never have to wait for a dog; they're ready to go 24hours a day
  
 
هرگز مجبور نیستید در انتظار سگ بمانید. سگ در تمام 24 ساعت آماده است 
  
  
  


Dogs find you amusing when you're drunk
  
از نظر سگ وقتی مست هستید بامزه می شوید
  
  
  


Dogs like to go hunting and fishing
  
سگ از آمدن به شکار و ماهیگیری خوشش می آید 
  
  
  


A dog will not wake you up at night to ask, 'If I died, would you get another dog
  
 
سگ نیمه شب شما را بیدار نمی کند تا بپرسد که اگر او مُرد سگ دیگری می خرید یا نه 
  
  
  
  


If a dog has babies, you can put an ad in the paper and give them away
  
اگر سگ بچه بزاید می توانید با یک آگهی در روزنامه از شر بچه ها خلاص شوید
  
  
  


A dog will let you put a studded collar on it without calling you a pervert
  
سگ بدون اینکه شما را بیرحم بخواند به شما اجازه می دهید قلاده محکمی به گردنش ببندید 
  
  
  


If a dog smells another dog on you, they don't get mad. They just think it's interesting
  
 
اگر سگ شما بوی سگ دیگری را از شما بشنود دیوانه نمی شود. سگ فقط فکر می کند که این بو جالب است
  
  
  


Dogs like to ride in the back of a pickup truck
سگ دوست دارد که در پشت وانت سوار شود 
  
  
  
And last, but not least:  
و آخرین ، اما نه کم اهمیت ترین اینکه : 
  
  
 If a dog leaves, it won't take half of your stuff 
  
 
اگر سگ شما را ترک کند نیمی از دارایی شما را با خودش نمی برد
ارسال یک نظر