۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

Persian Honour!!!!!
خیابان خشایارشا، ایالت مینه آ پلیس امریکا !!!


*****


خیابان کوروش،نیویورک، به فاصله کمی از مجسمه آزادیخیابان کوروش در اسرائیل

*****

اینهم افتخار ما
خالد اسلامبولی، تروریستی که اسمش باعث شده ایران و مصر به مدت 30 سال باهم روابط دیپلماتیک نداشته باشند !!!

*****

کوچه و خیابون و مدرسه که هیچ ! 
بزرگراه ها رو هم پیشکش میکنیم !
***


راستی تا یادم نرفته بگم که اگه یه روزی سد سیوند بشکنه و همه چیز بره زیر آب،
ناراحت نشو! استرالیایی ها به فکر پدر ایران زمین بوده اند!
یه جای خوب و آروم تو پارک المپیک سیدنی براش ساختن، 
که وقتی از تو کتاب های تاریخ چیزی دستگیرت نشد، بری اونجا از نزدیک ببینیش !
ارسال یک نظر