۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

!? سامانتا

 تابه می كوبه تو سرش.

مرده میگه: برای چی این كارو كردی؟

زنش جواب میده: به خاطر این زدمت كه تو جیب شلوارت یه كاغذ پیدا
 كردم كه توش اسم سامانتا نوشته شده بود ...


مرده میگه: وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفته
 بودم اسبی كه روش شرط بندی كردم اسمش سامانتا بود.
زنش معذرت خواهی می کنه و میره به کارای خونه برسه .نتیجه اخلاقی: خانمها همیشه زود قضاوت میکنند 


.سه روز بعدش مرده داشته تلویزیون تماشا می كرده كه زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگ دوباره می كوبه تو سرش !

بیچاره مرده وقتی به خودش میاد می پرسه: چرا منو زدی؟ 

زنش جواب میده: آخه اسبت زنگ زده بود! .

.

نتیجه اخلاقی 2: متاسفانه خانمها همیشه درست حس میکنند.
ارسال یک نظر