۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

اســــــــرار امــضـا

اســــــــرار امــضـا
1-  كساني که به طرف عقربه هاي ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند.
2-  كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دير منطق را قبول می‌كنند و بيشتر غير منطقی هستند.
3-  كسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.
4-  كسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسان‌های منظّم هستند.
5-  كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشيده‌اند.
6-  كسانی كه پيچيده امضاء می‌كنند شكّاك هستند.
7-  كسانی كه در امضای خود اسم و فاميل می‌نويسند خودشان را در فاميل برتر می دانند.
8-  كسانی كه در امضای خود فاميل می‌نويسند دارای منزلت هستند.
9-  كسانی كه اسمشان را می‌نويسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.
10-                     كسانی كه به حالت دايره و بيضی امضاء می‌كنند، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند.


اما مهم ترین گروه:
کسانی که الان دارن روی برگه امضا میکنند خیلی خنگ هستند که یادشون نیست امضا شون چه شکلیه
ارسال یک نظر