۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

hatman bekhoonid, Pas Che Jo0ori Bashim...??????!!!!!

آدم باید چه جـــــــوري باشه تا مردم راضی بشن؟!

    

اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن: افسردگي داره، روانيه، سيماش قاطيه!


اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه!


اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده!


اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه!


اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه!


اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن: بي عرضه س، حيف نون و دست و پا چلفتيه!


اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن: اينو، واسه ما شده آقاي مطالعه!


اگه با عيالات متحده ش مشكلي نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده!


اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه، ميگن: انگار كلفت آورده!


اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن: پول پارو ميكنه، اهل زد و بنده!


اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن: پولهاشو انبار ميكنه، جون به عزرائيل نميده!


اگه زبون باز و متملق و چاخان باشه، ميگن: معاشرتيه، فوق العادس، دوست داشتنيه!


اگه راست و درست و بي كلك باشه، ميگن: هيچي نميشه، به درد لاي جرز ميخوره!


و بالاخره اگه هر روز برای هزاران نفر ايميل ميزنه ، نميگن ما رو دوست داره به يادمون هست، ميگن :بيکاره ، معلوم نيست اصلا چه موقع کار ميکنه؟  عقده ای هست دنبال خودنمایی هست و ...
 

ارسال یک نظر