۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

لحظه افتادتن قطره در آب

بزرگترین درختان زمین
تصور کنید که در طول قرون و اعصار زنده بوده اید.  حتا پیش از زمانی که بابلی ها تقسیم بندی های زمانی را به شکلی که ما امروز می شناسیم، ابداع کردند. در نظر بگیرید  که شاهد گسترش امپراتوری های پارس، یونان و روم بوده اید ، تولد ادیانی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام را نظاره کرده اید و امروز هم زنده اید وپیشرفت های سرسام آور علمی و فنی را شاهد هستید.
 
 افسانه نیست. واقعیت دارد. چرا که این درختان بیش از 110 متر ارتفاع دارند و سن آنهابین 3500 تا 4800 سال است.
 

 
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
ارسال یک نظر