۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

تفاوتهای ما و دیگران ... طنز جالب

فرق واحد پول ایران و انگلیس

در انگلیس شما یك كیف اسکناس می برید و با اون ماشین می خرید.... اما در ایران شما

یك ماشین اسكناس می برید و با آن یك كیف می خرید.فرق گردش در تهران و پاریس

در پاریس هر وقت خواستید گردش كنید از ماشین پیاده می شید و در تهران هر وقت

خواستید گردش كنید سوار ماشین می شید.فرق محل كار ایرانی ها و امریكایی

مردم امریكا در خانه استراحت می كنند، در اداره كار می كنند و در خیابان تفریح... اما

مردم ایران در خانه تفریح می كنند، در اداره استراحت و در خیابان كار.فرق یك نویسنده ایرانی با یك نویسنده آلمانی

یك نویسنده آلمانی وقتی نوشته هایش چاپ شد معروف می شود و یك نویسنده ایرانی

وقتی جلوی چاپ نوشته هایش گرفته شد معروف می شود..فرق یك تاجر ایرانی با یك تاجر عرب

تاجر عرب از وقتی شناخته شد موفق و خوشبخت می شه.... اما تاجر ایرانی از وقتی

شناخته شد ناموفق و بد بخت می شه.فرق پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با جاهای دیگه دنیا

در همه جای دنیا وقتی ترافیك ایجاد بشود سرو كله پلیس راهنمایی و رانندگی پیدا می

شود... اما در ایران وقتی سرو كله پلیس پیدا می شود ترافیك ایجاد می شود.فرق یك آدم موفق در ایران با سایر نقاط جهان

در همه جای دنیا وقتی كسی موفق شود همه به او نزدیك می شوند و با او شریك می

شوند و به او كمك میكنند ...اما در ایران وقتی كسی موفق شود همه از او فاصله می

گیرند و رابطه شان را با او قطع می كنند و جلوی كارش را می گیرند.فرق یك زندانی در ایران با یك زندانی در اروپا و امریكا

در اروپا و امریكا وقتی كسی زندانی می شود اعتبارش را از دست می دهد... اما در ایران

وقتی كسی زندانی می شود اعتبار به دست می آورد.فرق سیستم اداری ایران با سیستم اداری كانادا

سیستم اداری كانادا چون كار مردم را راه می اندازد و به آنها كمك می كند از مردم پول می

گیرد.... اما سیستم اداری ایران چون جلوی كار مردم را می گیرد از آنها پول می گیرد.فرق دشمن در ایران و جاهای دیگر دنیا

در همه جای دنیا وقتی آدم دشمن داشته باشد جلوی كارش گرفته می شود.... در ایران

وقتی آدم ها دشمن داشته باشند تازه انگیزه كار پیدا می كنند.فرق یك ماشین در تهران با بلژیك

در بلژیك وقتی شما یك ماشین می خرید دائما قیمت آن كم می شود....اما در تهران شما

وقتی یك ماشین می خرید دائما قیمت آن زیاد می شود.فرق موسیقی در تهران با موسیقی در جاهای دیگر دنیا

در همه جای دنیا وقتی موسیقی در مكان عمومی پخش می شود صدای آن زیاد می كنند و

وقتی در خانه پخش می شود صدای آن را كم می كنند.... اما در ایران وقتی موسیقی در

خانه پخش می كنند صدای آن را زیاد می كنند و وقتی در مكان عمومی آن را پخش می

كنند صدای آن را كم می كنند
ارسال یک نظر