۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

حركات عجیب سفیر ایران در آلمان

علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان است كه اینگونه شكار دو عكاس شده.


ارسال یک نظر