۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

بيچاره اين مترجم‌ها

ترجمه گفتار سياسي مسئولان

در رسانه‌هاي خارجي

 

گاهي مسئولان كشور فراموش مي‌كنند كه در عرصه بين‌الملل بايستي به گونه‌اي سخن بگويند كه افراد با فرهنگ‌ها و زبان‌هاي مختلف متوجّه منظور آنها شوند. در زير نمونه‌هايي واقعي از ترجمه سخنان رييس جمهور و رييس مجلس در رسانه‌هاي خارجي آمده است .

 

 

احمدي‌نژاد

 

جمله آقاي احمدی نژاد به فارسی چنین بود: «غرب دست از بچه بازی بردارد و با دُم شیر بازی نكند

 

لوماتن سخن رييس جمهور را چنین نقل کرد: « احمدی نژاد گفت که غرب دست از لجاجت و تجاوز به کودکان بردارد و با شیرها بازی نکند»

 

نشریه اسپانیایی ال پايیس نیز نوشت: «ريیس جمهور ایران غرب را متهم به کودک آزاری کرد و گفت که شورای امنیت نباید با شیرها بازی کند »

 

نشریه لا کرودونیای ایتالیا نیز نوشت: «احمدی نژاد به غربی‌ها هشدار داد که نباید با لجبازی به کودکان تجاوز کنند و شیرها را بکشند »

 

لاريجاني

 

جمله علی لاریجانی: با نشان دادن « لولو» ی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی‌شوند .

 

ترجمه روزنامه نیوزویک: علی لاریجانی گفته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه‌ها را می‌ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی‌کشند.

 

ترجمه نشریه اسپانیایی ال پايیس: علی لاریجانی گفت که اگر شورای امنیت چیز ترسناکی را هم به ایرانیان نشان دهد، باز هم مردم ایران به سوی عربستان سعودی نمی‌خوابند .

 

ترجمه نشریه فرانسوی اومانیته: علی لاریجانی گفت که دراز کشیدن ایرانیان به سوی مرکز اعتقادات مسلمانان بستگی به این دارد که آنها از موجودات افسانه‌ای بترسند، این یک داستان ایرانی است
ارسال یک نظر