۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

Khalaghiat ba Ketab

اگرچه کسی که اینها را ساخته خیلی خلاقه ولی من ترجیح می دادم بجای کتاب از دفترچه استفاده می کرد

 

ارسال یک نظر