۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

طهران قدیم - پایتخت ایران

طهران قدیم - پایتخت ایران


http://s1.picofile.com/file/6436024144/Picture_30.jpg
بنای میدان آزادی در حال ساخت

http://s1.picofile.com/file/6436049294/Picture_45.jpg
میدان توپخانه

http://s1.picofile.com/file/6436029174/Picture_33.jpg
خیابان ژاله، ایستگاه آب سردار

http://s1.picofile.com/file/6436003018/Picture_13.jpg
صحن مدرسه عالی مطهری (مسجد سپهسالار)1300

http://s1.picofile.com/file/6435984904/Picture_1.jpg
خیابان لاله زار

http://s1.picofile.com/file/6436021126/Picture_27.jpg
پل تجریش

http://s1.picofile.com/file/6436017102/Picture_24.jpg
ورزشگاه امجدیه - شهید شیرودی کنونی

http://s1.picofile.com/file/6436047282/Picture_44.jpg
بنای بانک ملی خیابان فردوسی

http://s1.picofile.com/file/6436016096/Picture_23.jpg
میدان سپه

http://s1.picofile.com/file/6436019114/Picture_26.jpg
چهار راه نادری - ضلع جنوبی سفارت

http://s1.picofile.com/file/6436022132/Picture_28.jpg
سبزه میدان - ورودی بازار کفاشها دوره قاجار

http://s1.picofile.com/file/6436023138/Picture_29.jpg
یک مکتبخانه تهرانی

http://s1.picofile.com/file/6436031186/Picture_34.jpg
فلک در ملع عام!!!

http://s1.picofile.com/file/6436043258/Picture_41.jpg
زندان و زندانبانان شهربانی

http://s1.picofile.com/file/6436045270/Picture_42.jpg
خیابان امام خمینی (سپه) و سردر باغ ملی

http://s1.picofile.com/file/6436046276/Picture_43.jpg
ورودی باغ سفارت انگلیس

http://s1.picofile.com/file/6436050300/Picture_46.jpg
میدان امام خمینی کنونی - توپخانه (سپه)

http://s1.picofile.com/file/6436051306/Picture_47.jpg
میدان بهارستان

http://s1.picofile.com/file/6436065390/Picture_58.jpg
هواداران شاه - چماق بدست در جریان 28 مرداد

http://s1.picofile.com/file/6436070420/Picture_61.jpg
شعبان بی مخ

http://s1.picofile.com/file/6436060360/Picture_53.jpg
این هم امیر عباس هویدا و پیکانش  !!!پایان
ارسال یک نظر