۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

ا بعد از مشاجره....

یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند
:

آمارسبز – عذر خواهی
آبی – قبول کردن ضعف ها
نارنجی – پذیرفتن پیروزی
قرمز – فکر کردن به موارد هوشمندانه ای که باید می گفتم و نگفته ام
ارسال یک نظر