۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

سخنان زیبا

سخنان زیبا


      1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همۀ انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)
      2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)
      3- قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)
      4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)
      ۵- عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
      6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)
      7- به نتیجه رسیدن امور مهم ،
      اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)
      8- آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوکو)
      9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسکات پک)
      10- زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)
      11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)
      12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
      13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)
      14- جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)
      15- هنر کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
      16- تغییر دهندگانِ اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)
      17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)
      18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسکات پک)
      19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. (آرنت)
      20- برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)
      21- شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
      22- آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)
      23- اگر دریچه های ادراک شسته بودند،
      انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها. (بلیک)
      24- برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
      25- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید
      زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)
      26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی
      بلکه فقط باید سعی کنی خسته کننده نباشی. (هیلزهام)
      27- هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)
      28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
      29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
      30- برای کسی که شگفت‌زدۀ خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)
      31- تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی،
      تفکر دربارۀ پرسش‌هائیست که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. (ادگارمون)
      32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که
      «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». (ادگارمون)
      33- آرامش،زن دل‌انگیزی است که ،در نزدیکی دانایی منزل دارد. (اپیکارموس)
      34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
      35- تنها آرامش و سکوت سرچشمۀ نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
      36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.
      37- علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
      38- من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)
      39- دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
      40- تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)
      41- خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)
      42- تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،
      ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)
      43- تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که
      در این دم نهفته است غافل خواهند بود. (ضرب‌المثل چینی)
      44- بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
      45- اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند
      علت را در لبان فرو بستۀ خود جستجو کن. (دیل کارنگی)
      46- شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
      48- ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
      40- به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. (ضرب‌المثل چینی)
      50- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. (ضرب‌المثل هندی)
      51- برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. (ضرب‌المثل انگلیسی)
      52- به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. (ضرب‌المثل فارسی)
      53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. (ضرب‌المثل هندی)
      54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.(حضرت علی علیه‌السلام)
ارسال یک نظر