۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

This is snow and the way of treating it

به این میگن برف، به این میگن مدیریت شهری و جاده ای و ... به این میگن پیشرفت
 

http://www.redlink1.com/mydocs/group/132/02.jpeg

 

جاده ای کوهستانی با دیوار های برفی در ژاپن ارتفاع این دیوار های برفی به 20 متر هم میرسد.

ارسال یک نظر