۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

مراقب قلب ها باشيم

مراقب قلب ها باشيم! وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم.
پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم.
وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم و همچنان تنها می مانیم.
"هیچ چیز آسان تر از قلب نمي شکند"
ژان پل سارتر
ارسال یک نظر