۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

تصاويري که مي‌بينيد از ماهنامه دانشمند سال‌هاي ۴۷ و ۴۸ خورشیدی گرفته شده‌اند
هنوز واژه کامپيوتر روتين نشده بود و بيشتر از کلمه مغز الکترونيکي استفاده مي‌شد.
يکي از نخستين مقالات ترجمه شده ايزاک آسيموف در مجلات ايراني

 

 

 

 


يکي از طرح‌هاي جاه‌طلبانه‌اي که هيچگاه عملي نشد. طرح ايجاد درياچه در کويرهاي با ايران با پمپاژ آب از خليج فارس و درياي عمان با نيروي اتمي

 

 


دانشمند خبر از اکران فيلم راز کيهان در تهران مي‌دهد

 

 


جالب است که آن موقع هم بر سر مونوريل يا مترو، بحث بود!

 

 


کسي مي‌داند اولين بار چه سالي خودپرداز به ايران آمد؟

 


پس زده شدن يا رد پيوند مانعي جدي بر سر پيوند


سال‌هايي که ار فرط تبعيض سياهان ترجيح مي‌دادند سفيد شوند!


شايد روزي جنس چيني هم مترادف با محصول باکيفيت براي ما شود.


رژيم شيمي درماني در آن سال‌ها


ارسال یک نظر