۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

نگاهی متفاوت به خیابان های تهران

شانزده آذر به انقلاب ختم می‌شود!
انقلاب به آزادی می‌رسد!
جمهوری اسلامی و آزادی گرچه دریک امتدادند، هرگز به هم نمی رسند!
جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به میدان آزادی تمام می‌شود( تا رودکی)!

ملت خیابان کوتاهی است که با رسیدن به خیابان جمهوری اسلامی پایان می پذیرد.

سفارت انگلیس در جمهوری اسلامی است!
سفارت روسیه در نوفل لوشاتو قرار دارد و از جمهوری اسلامی زیاد دور نیست!
از انقلاب مستقیم به آزادی می رسید و اگر بخواهید به جمهوری اسلامی بروید باید از آزادی دور شوید!
دانشگاه و پارک دانشجو درست در انقلاب اند!
پاسداران همان سلطنت آباد سابق است، همان سمت و سو و جهت و همان شیب را دارد!
خیابان ایران هم خیابانی است که فقط عده ای خاص با عقایدی خاصتر در آن جای دارند.
خ نبرد به پیروزی می رسد!
ابتدای پیروزی م شهداست!
و برای رسیدن به فرجام از هنگام باید آغاز کرد!
-------------------
شریعتی جای کوروش کبیر را اشغال کرد!
پل شیخ فضل الله نوری از روی ستار خان می گذرد!
--------------------
شهید میر کمال کوچه ی گنجه ای را از آن خود کرد و باغ استاد نور علی خان برومند توسط ستاد نماز جمعه به مجتمع مسکونی تبدیل شد!
کوچه باغ اما هنوز کوچه باغ است!
جالب بود نه؟؟؟ انگار قبلا (اوایل انقلاب) یکی با مهارتی خاص این اسامی را انتخاب کرده.
ارسال یک نظر