۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

تعدادی از این عکس هارا هرگز ندیدهاید


جشن ازدواج شهرآزاد پهلبد و هاوارد باريس (از اتباع كشور انگليس) از راست: شهرآزاد پهلبد، عبدالرضا پهلوي، هاوارد باريس، شمس پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي، فرح پهلويشهرآزاد پهلبد و همسرش هاوارد باريس و عده‌اي از بستگان و اعضاي خانواده ايشان در يك مهماني از راست: شهيار پهلبد، مهرداد پهلبد، بئاتريس يانك (همسر شهباز پهلبد)، شهباز پهلبد، شمس پهلوي، هاوارد باريس، شهرآزاد پهلبد، تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي، مادر هاوارد باريس، پدر هاوارد باريساز راست: مهرداد پهلبد، شمس پهلوي، فرح پهلوي، ملك حسين پادشاه اردن، همسر كارامانليس، محمدرضا پهلوي، همسر ملك حسين، كنستانليس كارامانليس (پادشاه يونان)، عبدالرضا پهلوي، پري سيما زند و شهرآزاد پهلبد

تاج‌الملوك پهلوي دومين همسر رضاشاههادي آتاباي همسر همدم‌السلطنه اولين فرزند رضاشاهفاطمه پهلوي (همدم‌السلطنه) فرزند اولين همسر رضاشاه و دو تن از فرزندان همسران بعدي وي. از چپ: غلامرضا پهلوي (تنها فرزند توران اميرسليماني)، همدم‌السلطنه (تنها فرزند صفيه) و محمودرضا پهلوي (فرزند عصمت‌الملوك دولتشاهي)محمدرضا پهلوي (وليعهد) و مادرش تاج‌الملوك پهلويتاج‌الملوك پهلوي در كنار فرزندان خود در سويس (1314ش) از چپ: شمس پهلوي، محمدرضا پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي، عليرضا پهلوي و اشرف پهلويآندرويچ اسميرنوف، سفير شوروي در ايران به اتفاق همراهان خود در محوطه كاخ سعدآباد 1. آندرويچ اسميرنوفحسن اسفندياري (محتشم‌السلطنه) رئيس مجلس شوراي ملي در ملاقات با آدولف هيتلر صدراعظم آلمان (1319-1320) از چپ: موسي نوري اسفندياري (سفير ايران در آلمان)، حسن اسفندياري و آدولف هيتلرمحمدرضا پهلوي و همسر وي فوزيه به همراه جمعي از مقامات كشور در بازديد از مقر نيروهاي نظامي انگليس در تهران 1. غلامرضا نورزاد 2. عيسي صديق 3. حسين علاء 4. مرتضي يزدان‌پناه 5. محمدرضا پهلوي 6. فوزيه 7. علي سهيلي (نخست‌وزير) 8. حاجيعلي رزم‌آرا 9. ابوالحسن اردلان (عزالممالك) 10. علي‌اصغر مؤدب نفيسي 11. قاسم غني 12. حميد سياح 13. مصطفي عدل (منصورالسلطنه) 14. محمد ساعد مراغه‌اي 15. عبدالحسين هژير 16. محسن قراگزلو 17. يوسف شكرايي

ملاقات محمدرضا پهلوي با وينستون چرچيل نخست‌وزير انگلستان، در محل سفارت اين كشور در تهران (8/9/1322) از راست: وينستون چرچيل، اسماعيل شفائي، محمدرضا پهلوي، حسين علاء ، محمد ساعد مراغه‌اي (وزير امور خارجه) و علي سهيلي (نخست‌وزير)سران كشورهاي متفق در حاشيه برگزاري "كنفرانس تهران"، در محل سفارت شوروي (6/9/1322) 1. ژوزف استالين (نخست‌وزير شوروي) 2. وياچسلاو ميخائيلويچ مولوتف (وزير امور خارجه شوروي) 3. اورل هريمن (سفير آمريكا در مسكو) 4. فرانكلين روزولت (رئيس‌جمهور آمريكا) 5. آنتوني ايدن (وزير امور خارجه آمريكا) 6. وينستون چرچيل (نخست‌وزير انگلستان)


ارسال یک نظر