۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

اکاليپتوس رنگين‌کمانی

اکاليپتوس رنگين‌کمانی

شايد اين درخت به نظر شما درختی خيلی غير معمول به نظر بياد و فکر کنيد که نقاشی شده، اما در واقع مادر طبيعت آن را بدين گونه نقاشی کرده. اکاليپتوس رنگين‌کمانی تنها نوع اوکاليپتوس است که پوست رنگی دارد و در نيمکره شمالی (اکثرا در فيلیپين و گينه جديد) رشد می‌کند. ارتفاع اين درخت تا ٧٠ متر نيز ميرسد.

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group

Join Gevo Group
ارسال یک نظر