۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

کشف جدید متخصصان جوان ایرانی

واحد ها پاس نمیشوند ، از بین هم نمیروند ،فقط از ترمی به ترم دیگر منتقل میشوند!
قانون پایستگی واحدها
ارسال یک نظر