۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

دعاهای بنزینی

اونایی که قرمز کردم معرکه انددددد J

دعاهاي بنزيني:
1-الهي بنزين بگيري.
2- التماس بنزين.
3-دست به هر چي ميزني بنزين بشه .

-4بنزين به قبرت بباره.
5- خدا بنزينت بده ،يك ليتر در دنيا صد ليتر در آخرت


ضرب المثل بنزيني:
1-بنزين ديدي نديدي
2-بنزين زرد برادر گريسه
3-با بنزين بنزين گفتن ماشين روشن نميشه
4-به اندازه بنزينت گاز بده
5-بنزين همسايه اورانيومه
6-بنزينش از باك ميريزه
7-خاموشي ماشين از بي بنزينيه
8-بنزين رو جلو ماشين انداختن  
9-بنزين حقه
10-از اين حرفا بوي بنزين مياد

11- ماشین بی بنزین پرنده بی پر است و عالم بی عمل

ارسال یک نظر