۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

یک حدیث معتبر

به قول میرزا آقا خان کرمانی:

اگر یک جلد کتاب از 24 جلد کتاب بحار الانوار نوشته علامه مجلسی را در هر کشوری انتشار بدهند، دیگر امید نجات برای آن ملت کم است. حالا تصور کن که هرگاه 24 جلد از این کتاب در میان ملتی منتشر شود!

 

محض ازدیاد بصیرت, یکی از حدیث های مهم این بحارالانوار را نقل می کنم که مُشت نمونه خروار باشد. خوشبختانه این کتاب موجود است. کیتوانید استناد کنید. شاید جرقه ای باشد برای آنان که بلاخره یک روز باید بیاندیشند...

علی علیه السلام در غزوه صفین، قصد عبور از نهر پر آب فرات را داشت ولی معبرش معلوم نبود. به نصیر بن هلال فرمود برود کنار فرات و از طرف من ماهیی به نام کرکره را صدا کن و از او محل عبور را بپرس. نصیر اطاعت نمود و بر کنار فرات آمد و فریاد برآورد که یا کرکره، بالفورهفتاد هزار ماهی سر از آب بیرون آوردند، لبیک لبیک، چه می گویی؟
نصیر جواب داد، مولایم معبر فرات را می خواهد، هفتاد هزار ماهی آواز برآوردند که ما همه کرکره نام داریم، بگو این شرف در حق کدامیک مرحمت شده است تا اطاعت کنیم. نصیر برگشت و ماجرا را به عرض مولایش علی رسانید.
فرمود، برو کرکرة بن صرصره را بخوان. برگشت و ندا داد. این بار شصت هزار ماهی سر برآوردند که ما کرکرة بن صرصره هستیم، این عنایت در حق کدام شده است ؟
نصیر برگشت و پرسید. فرمودند، برو کرکرة بن صرصرة بن غرغره را بخوان. نصیر بازگشت و چنین کرد. این بار پنجاه هزار ماهی و ماجرای پیشین تکرار شد.
برگشت و مولا گفت : برو کرکرة بن صرصرة بن غرغرة بن دردرة را بخوان!! تا اینکه در دفعه هشتم که فریاد برآورد، ای کرکرة بن صرصرة بن غرغرة بن دردرة بن جرجرة بن عرعرة بن مرمرة بن فرفرة!
آن وقت ماهی بسیار بزرگی سر از آب برآورد و قاه قاه خندید که ای نصیر، به درستی که علی ابن ابیطالب با تو مزاح فرموده است، زیرا او خودش همه راه های دریا و معبر ها و دجله ها را از ماهیان بهتر میداند، ولی اینک به او بگو که معبر فرات آنجا است.
نصیر برگشت و صورت حال را عرض کرد.
حضرت فرمودند ، آری من به همه راه های آسمانها و زمین آگاهم!! پس نصیر صیحه زده غش کرد.  چون به هوش آمد فریاد برآورد، شهادت میدهم که تو همان خدای واحد قهاری. آنگاه حضرت فرمود: چون نصیر کافر به خدا شده، قتلش واجب است!! آنگاه شمشیر از غلاف کشید و گردنش را بزد!!

(حدیثی در بحارالانوار, نوشته علامه مجلسی معتبرترین و بزرگترین منبع مذهبی شیعیان جهان)

ارسال یک نظر