۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

برخی خانم ها مثل چی هستند ؟

آقایان پاسخ می دهند!!

برخی خانم ها مثل چی هستند ؟


...

خانم ها مثل رادیو هستند :

هر چی می خواهند می گویند ولی هر چه بگویید نمی شنوند.خانم ها مثل شبکه اینترنت هستند :

از هر موضوعی یک فایل اطلاعاتی دارند.
خانم هامثل چسب دوقلو هستند :

اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد, دیگر باید سیم را برید.
خانم ها مثل موتور گازی هستند :

پر سر و صدا , کم سرعت , کم طاقت


خانم ها مثل رعد و برق هستند :

اول برق چشمهاشون می رسه , بعد رعد صداشون.خانم ها مثل لیمو شیرین هستند :

اول شیرین و بعد تلخ می شوند.
خانم ها مثل موبایل هستند :

هر وقت کاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند.
خانم ها مثل گچ هستند :

اگر چند دقیقه مدارا کنید آنچنان سخت می شوند که هیچ شکلی نمی گیرند.


خانم ها مثل کنتو ر برق هستند :

هر از چند سالی یکبار سن آنها صفر می شود.
خانم مثل فلزیاب هستند :

هرگاه از نزدیکی طلافروشی رد می شوند عکس العمل نشان می دهند.
خانم ها خیلی زرنگ هستند :
آنقدر جنگیدند تا جایزه صلح را گرفتند.
ارسال یک نظر