۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

جاده اي در عمق 20 متري برف!

جاده ای کوهستانی با دیوار های برفی در ژاپن ارتفاع این دیوار های برفی به 20 متر هم میرسد.ارسال یک نظر