۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

Optical Illusion Paintings

به گزارش آپام، به نوشته ی تاکسل: هنرمند اوکراین اولگ شاپلیاک نقاشی های شگفت انگیز را طراحی کرده است که با دیدن آنها انسان فکر می کند که دچار توهم شده است.
اجزای مختلفی که در قسمت های خاصی از تصاویر رنگ آمیزی کرده است با هم به شکل یک پرنده، صورت انسان، یا حتی بدن انسان دیده می شوند.
در هر نقاشی شما دو تصویر مجزا را خواهید دید.
نقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش  های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.irنقاش های توهم زا,نقاشی,Optical Illusion Paintings,apam.ir
ارسال یک نظر