۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

غلط نامه کدخدابه افتخار کسی دست زدن : دست زدن به قسمتی از فرد که موجب افتخار و مباهات اوست

جهان بینی : لقب بزرگترین بینی در دنیا

شیرقهوه : قهوه را به اشتراک بگذار

جالب : اثر ماتیک خانم ها بر لپ آقایان

بادبان : آنکه مراقب است کسی نگوزد

تینا : نوجوانها

میشه نری؟ : گوسفند مذکری؟

 Fifty Cent : تومان۱۱۵۰

زبان در کام نهادن : از تکنیکهای اورال سکس

بادیه نشین : بازی هنوز تموم نشده، نشین! - علی دایی خطاب به یک بازیکن خسته

! Become a fan : پنکه بشوید!

نگین پادشاهی : بگین سلطنتی

Teddy bear : تدبیر

سگک : توله سگ

Hot photo : فتوحات

انتظار : عنِ امپراطور روسیه ( عنِ تزار )

هیکل : آهای کچل!

کره خر : آنکه زیاد کره و روغن بخَرد

نخبه گان : تفنگ زبده

وارداتی‌ : جنگ نقطه ای، جنگ هسته‌ای خفیف

Uncle Joe  : جدایی

کارت حرف نداره : ماشینت سخنگو نیست

دیش دارام دارام : اعتراف یک ارمنی به داشتن دیش بر بام

LOL : عکس العمل علی دایی هنگام دیدن یک لُر


ارسال یک نظر