۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

خلق هنر با ۲۰ هزار قرقره
خلق هنر با 20 هزار قرقره
هنرنمایی Devorah Sperber با بیش از ۲۰ هزار قرقره نخ و خلق تابلو های جالب.برای تشخصی راحت تر تصاویر خلق شده با توجه به بزرگ بودن قرقره ها و قابلیت تشخیص ضعیف تصویر از فاصله نزدیک Devorah Sperber از تکنیک برعکس قرار دادن تصاویر و نمایش آنها داخل گوی های شیشه ای استفاده کرده است

  
  
  
 

ارسال یک نظر