۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

صدقات خود را در سطل زباله بريزيد


 
اگر صدقات خود را در سطل زباله بريزيد زودتر به دست مستحق می رسد تا در صندوق صدقات


  
ارسال یک نظر