۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

A Building That Plays Music When It Rains!


این ساختمان در آلمان  موقع باران موسیقی مینوازد.  --حالا کفن میت باید چند تیکه باشه "؟ اگه گفتی؟
 
 

ارسال یک نظر