۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

نسخه ی زنده از عروسک باربی

kotakoti دختر 16 ساله آمریکایی با چهره زیبا و جذاب و اندام ظریف و باریک شباهت زیادی به عروسک باربی دارد و می توان گفت این دختر نخسه زنده عروسک باربی می باشد.
 
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111520214eed6362cefe1.jpg
 
 
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111520414eed6364c2af6.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111523314eed638195cf9.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111520614eed6366d9c46.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111523714eed6385af5b9.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111522114eed637554bee.jpg 
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111521114eed636b08e5c.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111521714eed63711c7ce.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111521914eed637340cdb.jpg
http://x.limgs.cn/f1/g/111218/o201135111520814eed6368eabb3.jpg
ارسال یک نظر