۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

پسرا خوب میفهمن چی میگه این عکسپسرا خوب میفهمن چی میگه این عکس!!! 
 
 

 اون نقطه عطف دوباره اش بعد از سیر نزولی باحاله.......
 
 
 
 یه دانشمندی می گفت :
هر چقد تکونش بدی باز آخرین قطره تو شــُرتــــِته
:)) laughingارسال یک نظر