۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه

تمرین تیم ملی ایتالیاآخه ما فوتبال داريم، فضاي حاكم بر ورزش فوتبال بسيار نامناسبه،
 
 
 
 
مثلا همين ايتاليا رو ببينيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارسال یک نظر