۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

گزینه های یک دیکتاتور


دیکتاتور عزیز، عاقبت خود را انتخاب کن:
صدام دار زده شد
بن علی تبعید شد
مبارک زندانی شد
قذافی به قتل رسید
 
دیکتاتور: گزینه های دیگری نیست؟
 
 
منبع: روزنامه القدس العربی چاپ لندن

--

ارسال یک نظر