۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

موزه مادام توسوی شیراز

موزه تاريخ فارس
نقش برجسته حاملان تخت شاهي (اورنگ بران)نمایی از موزه مشاهیر فارسعشایر فارسنمای بیرونی موزه؛ خانه زینت الملوک شیرازلوح های هخامنشیکریم خان زند- موسس خاندان پادشاهي زند در ايرانروز بهان بقلي- صوفي و مفسر قرآن كه 50 سال در مسجد جامع عتيق وعظ مي كرداز راست : ابوالقاسم انجوی شیرازی - علی اصغر حکمت - محمد نمازیسعدی شیرازی شاعر قرن هفتم كه غزل عاشقانه او به والاترين حد لطافت رسيده استزینت الملك قوامي دختر حبيب الله خان كه زني مومن و خير بوده استآتوسا ؛ دختر کورش بزرگ -ابتدا همسر كمبوجيه بعد برديا و سپس زن داريوش اول شدميرزا احمد ني‌ريزي ـ قرآن نويس و نامدارترين خوشنويس قلم نسخ در ايرانآیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی - عالم و مجتهد بزرگ ديني شيراز و سومين شهيد محراب آقا لطفعلي صورتگر شيرازي - نقاش صاحب سبك شيرازي كه آثارش زينت بخش موزه هاي ايران و جهان استجای خالی مجسمه حافظ در موزه مشاهیر فارسسردار شهید حاج مجید سپاسی- فرمانده گردان تيپ پياده امام سجاد (ع)بابا فغاني شيرازي شاعر غزلسراي شيرازي -عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسناhttp://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16029
ابن باکویه ( باباکوهی ) - از مشاهير بزرگ صوفيه در سده چهارم و اوايل سده پنجم

الله وردی خان- از حاكمان فارس در قرن يازدهم هجري

تيمسار سرلشكر خلبان شهيد عباس دوران

ابن ‌مقفع -نويسنده بزرگ و مترجم آثار پهلوي به عربي

حمیدی شیرازی - علی سامی - صولت الدوله قشقایی

خشايارشاه فرزند داريوش بزرگ كه در 486 ق.م به پادشاهي رسيد

شاپور ساسانی- پسر اردشير دومين پادشاه ساساني كه پس از او به سلطنت رسيد

باربد-موسيقي دان و شاعر دربار خسروپرويز

ملاصدراي شيرازی - فيلسوف برجسته قرن يازدهم هجري

قاآنی - از شاعران دوران قاجار در شيراز

قطب الدین شیرازی- از عالمان قرن هفتم است كه به تحصيل طب پرداخت

علامه دوانی - از دانشمندان شيعي متبحر در كلام،حكمت،عرفان،حديث و تفسير

منصور حلاج - از عارفان قرن سوم و اوايل قرن چهارم و از شاگردان جنيد بودوصاف شيرازی- اديب،مورخ و شاعر شيرازي

مجدالدين فیروزآبادی- در هفت سالگي قرآن را حفظ كرد-او در فقه،حديث و فنون ادبي متبحر بود

سرباز هخامنشي -عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسنا


http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16034
وصال شيرازی - شاعر،اديب و خوشنويس برجسته قرن سيزدهم

لطفعلی خان زند - هشتمين و آخرين پادشاه زند

سيبويه - از عالمان نحو و لغت قرن دوم هجري

اَبش خاتون -فرمانرواي فارس و دختر سعد بن ابوبكر بن سعد زنگي

میرزا جهانگیر خان شیرازی - مدیر روزنامه صوراسرافیل، شاعر و نويسنده آزادي‌خواه

آیت الله بهاالدین محلاتی فرزند مرحوم شيخ جعفر محلاتي و از علما و مجتهدين فارس

آيت الله سيدنورالدين حسينی شيرازی،مجتهد ،نويسنده و سخنور شيرازي

آیت الله سید عبدالحسین لاری - فقيه و عالم ديني كه نسبش با بيست واسطه به امام موسي كاظم (ع) مي رسد

آيت‌الله ميرزای شيرازی- از عالمان روحاني قرن 14 است كه فتواي معروف تحريم تنباكو داد

نصيرالملك مسجد و خانه نصير الملك و نيز ساختمان باغ ارم رادر شيراز بنيان نهاد

نورالدين رضوی سروستانی استاد آواز كه از پادشاه بلژيك دكتراي موسيقي گرفت

شاه شجاع - از حاكمان فارس و از جمله ممدوحان حافظ در قرن هشتم هجري است

آغا محمد خان قاجار - بنيانگذار سلسله قاجاريه

سرباز هخامنشي

کریم خان زند - موسس خاندان پادشاهي زند در ايران

عشاير فارس -عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسنا
ارسال یک نظر